Je inschrijvingsnummer: {{request_id}}
Veelgestelde vragen

Ma-vr 09:00 - 17:00

Een kwalitatief hoogwaardig compleet zonnepanelensysteem

De stad Oostende is samen met EOS (Energiehuis Oostende) de initiatiefnemer van deze groepsaankoop. Daarnaast hebben nog 36 andere West-Vlaamse steden en gemeenten hun schouders onder deze groepsaankoop gezet om zo duurzame zonne-energie toegankelijker te maken voor haar inwoners. iChoosr, onafhankelijke organisator van groepsaankopen, coördineert deze groespaankoop. iChoosr staat in voor de kwaliteit van de deelnemende leveranciers en producenten. Voor het uitvoeren van de beoordeling op technische kwaliteit, financiële stabiliteit en goed beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vraagt iChoosr uitvoerige bewijzen van kandidaatleveranciers en -producenten. Bovendien wordt toegezien op een goed verloop van het leverings- en plaatsingsproces.

De uitvoering

Het aanbod

Voor deze groepsaankoop bestaat het aanbod uit een volledig pakket dat kan variëren van 4 t.e.m. 40 zonnepanelen. Deze installaties hebben een maximum geïnstalleerd vermogen van 10 kWp. Dit komt overeen met ongeveer 40 zonnepanelen, het maximumvermogen voor een particuliere aansluiting. Bij je persoonlijk voorstel kan je kiezen tussen blauwe (polykristallijne) zonnepanelen van 275 Wp of zwarte (monokristallijne) zonnepanelen van 285 Wp.

Inhoud van het complete systeem

Alle benodigde materialen

 • zonnepanelen
 • omvormer
 • productiemeter
 • alle overige materialen voor montage en aansluiting

Monitoring via app of computer

Via je smartphone, tablet, computer of ander medium kan je volgen hoeveel jouw zonnepanelensysteem opwekt.

Volledige installatie van het systeem

 • montage van het systeem op je dak
 • montage van de omvormer in je huis
 • aanleg van bekabeling in je huis, inclusief afwerking met kabelgoot
 • aansluiting van het systeem op je zekeringenkast
 • aanpassingen van je zekeringenkast, specifiek voor het aansluiten van de zonnepanelen
 • elektrische keuring (AREI) na plaatsing

Uitgebreide informatie over de voorwaarden van de producten en werkzaamheden vind je in dit document.

Garanties

  Als deelnemer krijg je goede garanties. Er worden namelijk op voorhand eisen gesteld aan de deelnemende leveranciers en de minimale garanties die geleverd moeten worden. Het gaat hierbij om:

 • installatiegarantie van 10 jaar

  Lees meer

  Het zonnepanelensysteem behoort juist te werken volgens de systeemspecificaties. De garantie daarop is 10 jaar. Doen zich binnen die termijn problemen voor met de technische werking, dan verhelpt de leverancier die kosteloos. Verberg

 • productgarantie van 10 jaar

  Lees meer

  Op de systeemonderdelen zoals de zonnepanelen en de omvormer zit een productgarantie van 10 jaar. Als een zonnepaneel of de omvormer niet juist functioneert, dan wordt dat product door de producent vervangen. Bij problemen garandeert de leverancier contact binnen twee werkdagen. Herstel wordt binnen tien dagen na melding gegarandeerd. Verberg

 • vermogensgarantie

  Lees meer

  Je hebt ook garantie op het vermogen dat je zonnepanelensysteem moet leveren. Het gaat om een garantie op een vermogen van 90% in de eerste 10 jaar en een vermogen van 80% na 25 jaar. Als dit vermogen niet wordt gehaald - dit kan worden gecheckt via de monitoring - dan vraag je best aan de leverancier om dit na te kijken. Als het zonnepaneel niet meer het gegarandeerde vermogen levert, dan zal de producent je compenseren of een nieuw paneel voorzien. Verberg

 • opbrengstgarantie

  Lees meer

  Daarnaast wordt een opbrengstgarantie aangeboden. Die garantie waarborgt de netto-kWh-opbrengst in het eerste jaar. Na het eerste jaar dat je installatie in werking is, wordt nagegaan hoeveel elektriciteit er is geproduceerd. Dit cijfer wordt vergeleken met de hoeveelheid elektriciteit die je installatie zou moeten hebben opgeleverd. Heeft je zonnepanelensysteem minder opgebracht dan wat je had mogen verwachten, dan krijg je het percentage van de minderopbrengst als extra korting op de aankoopprijs. Als jouw installatie 10% minder opbrengst levert, krijg je 10% van de aankoopprijs terug. Verberg

Aanvullende zekerheden en garantstellingen

De leverancier moet een garantstaande partij contractueel vastleggen. Dit is een derde partij, een andere leverancier van zonnepanelen, die de groepsaankoop verder afhandelt indien de winnende leverancier onverhoopt niet in staat blijkt te zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Controle op plaatsingen

Via steekproeven worden de technische installatie en de prestaties van de geïnstalleerde zonnepanelen gecontroleerd. Na de plaatsing worden de bouwkundige aspecten en de prestatie van het systeem gecontroleerd. Tijdens de plaatsing wordt gekeken naar de veiligheidsmaatregelen. Ongeveer 1 op de 25 installaties worden op die manier gecontroleerd. Dit gebeurt door een onafhankelijk bedrijf en is niet hetzelfde als de AREI-keuring. De AREI-keuring is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dit is verplicht voor iedereen en is eveneens inbegrepen in het pakket.